İçeriğe Atla Menüye Atla

2012 - 2023 Ankara Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

    Ankara; jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere, insanlar için afet sonucu doğuran tehlike ve tehditlerle zaman zaman karşılaşmış ve afetlerin etkileriyle baş edebilme konusunda da önemli gelişme ve deneyimleri olan bir ildir. Ancak, yaşanan hızlı göç ve denetimsiz kentleşme ve yapılaşmanın yanı sıra, hızla gelişen sanayi süreçleri, Ankara İlinin başta depremler olmak üzere tüm doğal, teknolojik, çevresel ve insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur.

    Ülkemizde ve Marmara Bölgesinde özellikle Kocaeli ve Düzce depremleri sırasında meydana gelen çok önemli düzeydeki can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların gerçekleşmesi, geleneksel yara sarma yaklaşımı yerine olası zarar azaltma (risk azaltma)çalışmalarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle Ankara ilinde deprem riskini azaltmada ve depremle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturulması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının meydana getirilmesi ve konuyla ilgili AR- GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez “Ankara Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu planın ana amacı,”Ankara ilinde meydana gelebilecek depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır".

Ankara deprem Stratejisi ve Eylem Planını İNDİR

DEPREM STRATEJİSİ KAPAKLAR01 00