İçeriğe Atla Menüye Atla

Deprem Simülasyon Merkezi

NOT: Deprem Simülasyon Merkezi Eğitimleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezi(AFADEM) tarafından yürütülecektir.

Müracatlar için lütfen bu linki tıklayınız. AFADEM Tel : (0312) 250 00 13

 Deprem Simülasyon Merkezi, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tesisleri içinde bulunan, yeni teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı birimdir. Simülatör'ün hareketli platformu 6.90 metreye 3.90 metre boyutunda olup, üç doğrultuda (3-D) titreşebilmekte, üzerine yüklenen 2,000 kgf kadar ağırlıklarla, MM skalasında 8 + şiddetini aşan deprem hareketlerini canlandırabilmektedir. Daha düşük şiddetlerle yetinmek üzere, faydalı yük 6,000 kgf'a kadar çıkarılabilmektedir.

Hareketli platform, içinde 130 izleyici koltuğu bulunan, mini-tiyatro düzenindeki müstakil bir binanın sahnesini oluşturmaktadır. Titreşim, her bir doğrultu için birer tane olmak üzere, yüksek güçte üç servomotor ile elde edilmekte, gerçekçiliği artırmak üzere buna ses, ışık,video görüntü ve sis efektleri eşlik etmektedir. Bu öğeleri içeren canlandırma (simülasyon) sisteminin tümü, uzaktan kumanda edilen ve birbiriyle etkileşim içinde olan iki bilgisayarla, otomatik olarak çalıştırılmaktadır. Servomotorla tahrik,duyarlık,işletme ve bakım yönlerinden,geleneksel hidrolik tahrike kıyasla birçok üstünlükler göstermektedir. Tamamı orijinal olarak Türkiye`de tasarımlanmış olan Deprem Simülatörü, bu haliyle günümüzün bu alandaki en yüksek teknolojik düzeyini temsil etmektedir.

Binanın platform dışındaki ekipmanı (ısıtma/serinletme, havalandırma, akustik iç kaplama, aydınlatma, ışıklandırma, seslendirme vb) da teknik ve estetik olarak, gelişmiş bir tiyatro binasının gereklerini karşılar düzeydedir. Bu kapsamda alt katta, izleyicilere birbirleriyle görüşme ve ağırlanma ortamı sunan bir fuaye yer almaktadır.

Deprem Simülatörü'nün Kullanım Amaçları:

1) Kişilere Depremden Korunmayla İlgili Bilgileri ve Refleksleri Kazandırma

Simülatör, esas olarak, insanlara şiddetli depremlerde oluşan fiziksel koşulları (sarsıntı, ses, toz, ışık) benzetim yoluyla yaşatma amacıyla gerçekleştirilmiştir.Deprem sırasında ne yapılması gerektiği yolunda verilen eğitimde, bütün ülkelerde ortak olarak en çok vurgulanan husus, insanların soğukkanlılıklarını korumaları, paniğe kapılmamaları gerektiğidir. Bu öğütün nedeni ve önemi kolayca anlaşılmakla birlikte, belli deneyimler yaşanmadıkça, kişilerce yerine getirilmesi son derece zordur. Çünkü ömür boyunca çoğu kez bilinçsizce oluşmuş refleksler, deprem anının şaşkınlığı içinde ön plana çıkıvermektedir. Bunları bastırarak uygun alışkanlık ve refleksleri kazanmak, ancak Simülatör'de belli seansların tekrarından oluşan bir eğitim devresi geçirmekle mümkün olmaktadır. Bu türden bir eğitim, arama ve kurtarma elemanlarına olduğu kadar, toplumun tüm fertlerine de (özellikle öğrencilere, askeri ve sivil meslek elemanlarına) büyük yarar sağlayacaktır.

Simülatör'de depremi yaşayanlara izleyicilerden fikir, soru ve yapıcı eleştiri gelmesi refleks kazanma sürecini hızlandırmakta, sonuçların etkileşim yoluyla kolayca paylaşılmasını sağlamaktadır. İzleyicilerin kendilerini sahneye yeterince yakın hissetmeleri, böylece canlandırma sürecinden kopmamaları için, koltuk sayısı 130 olarak sınırlandırılmıştır.

2) Teknik Öğretim

Teknik öğretimde teorik olarak verilen bilgiler, uygulamalarla desteklenmedikçe yetersiz kalmaktadır. Dinamik olayları söz, yazı ya da resimle anlatarak bunları insan zihninde canlandırmak son derece zordur. Bunların Simülatör`de yapılan deneylerle bütünleştirilmesi ve pekiştirilmesi, olayın fiziki niteliğinin pratik olarak kavranmasını sağlayacaktır. Bu nedenle Deprem Simülatörü`nün teknik öğretimde geniş bir kullanım potansiyeli bulunmaktadır.

3) Bilimsel Araştırma ve Kalibrasyon

Simülatörde çeşitli yapı ve zemin modelleri üzerinde, belli deprem hareketlerini kullanarak deneyler yapma olanağı bulunmaktadır. Böylece belli zemin etkileri niteliksel ve niceliksel yönden incelenebilir, çeşitli yapıların depreme dayanım düzeyleri ortaya çıkarılabilir, daha ekonomik ve depreme daha dayanıklı yapı tipleri araştırılabilir, depreme dayanımı artıracak eklenti ve düzenler geliştirilebilir. Simülatör`ün diğer bir uygulama alanıda sismometre ve sismik ölçü aletlerinin kalibrasyonudur. Simülatör, bilgisayar kontrolü ile aynı hareketi defalarca ve büyük bir duyarlıkla tekrarlayabildiği için, özellikle bu tür kullanıma uygundur.

Simülatör'ün Teknik Özellikleri:

a) Hareketli Platformun Fiziksel Yapısı, Boyutları ve Hareket Mekanizmaları

Hareketli platform planda dikdörtgen şekle sahip bir çelik konstrüksiyondur. 6.90m X 3.90m boyutlarındadır ve üst üste üç katmandan oluşmaktadır. Birbirine raylar ve kayıcı arabalar ile irtibatlı olan katmanların her biri, üç doğrultuda sağa-sola, öne-arkaya, yukarıya-aşağıya(x, y ve z) hareket edebilmektedir. Hareketler birbirinden tamamen bağımsız olup, herhangi bir anda bu üç hareketin bileşkesi, en üst katmanda ortaya çıkmaktadır.

b) Hareketli Platformun Taşıyabileceği Ağırlık ve Hareket Miktarları

Platform 2,000 kgf ağırlığındaki bir faydalı yükü taşımak suretiyle, sağa-sola +- 27 cm'ye, öne - arkaya +- 24 cm'ye, yukarıya - aşağıya da +- 9 cm'ye varan deplasmanlar yapabilmektedir. Üç doğrultuda da 0-15 Hz frekans aralığındaki hareketler, belli deplasman, hız ve ivme kombinasyonlarını elde etmek üzere, zamanın fonksiyonu olarak uygun sürelerle verilebilmektedir.

c) Dekorlar

Hareketli platformun üzerine, sökülebilir nitelikte olmak üzere, bir mutfak ve bir de salon dekoru, duvarları ile birlikte monte edilmiştir; bunlar gerçek büyüklüklerdedir. Mutfakta, alışılmış mutfak cihaz ve eşyalarına ilaveten elektrik ana şalteri ile su ve gaz ana vanaları, salonda ise koltuklar, sehpalar, kitaplık vb. eşyalar yer almaktadır. Bu mekanlarda, sıkışma olmaksızın 8 kişi yer alabilmektedir.

d) Anonslar, Ses, Işık ve Sis Efektleri

Seslendirme donanımı, Multimedya Kumanda Bilgisayarı'ndan Senaryo İşletim Yazılımı marifetiyle kontrol edilebilen, Simülatör binasının iç mekanına uygun güç ve özellikte bir Surround Stereo Seslendirme Sistemi'dir. Anonslar ve ses efektleri, önceden belli kalıplar halinde oluşturulup bilgisayarda depolanmış ses dosyalarının uygun sırayla seçilip kullanılması suretiyle yapılmaktadır. Işık efekti donanımı, Multimedya Kumanda Bilgisayarı'ndan Senaryo İşletim Yazılımı marifetiyle kontrol edilebilen, platformun büyüklüğüne uygun güç ve sayıda kontrollü robot ışık sisteminden, 2 adet kontrollü strobo ışık kaynağından ve salonun kontrollü "dimmer" ışık sisteminden oluşmaktadır. Sis efektleri de, Multimedya Kumanda Bilgisayarından Senaryo İşletim Yazılımı marifetiyle kontrol edilebilen iki adet sis üretim cihazı ile elde edilmektedir.

e) Deprem Senaryoları ve Senaryo İşletim Yazılımı

Bir deprem senaryosu, gerekli ikaz ve anonsların, üç boyutlu sarsıntı hareketinin, ses, ışık ve sis efektlerinin uygun ve anlamlı bir sırayla birbirini izlemesinden oluşmaktadır. Bu, Senaryo İşletim Yazılımı tarafından gerçekleştirilmektedir. Üç doğrultuda olmak üzere deprem hareketlerini bilgisayarda depolamak ve bunlardan çeşitli senaryolar üretmek mümkündür.Bilgisayarda ayrıca belli kalibrasyon hareketleri de depolanmış bulunmaktadır. Bunlardan biri, elde taşınabilen "touch screen" sistemi ile çalışan bir kumanda panosundan seçilmekte, "başlat" düğmesine basma suretiyle o seçenek uygulamaya konmaktadır. Senaryonun bitimine kadar her şey otomatik olarak işlemekte, insan müdahalesine gerek kalmamaktadır.

f) Güvenlik ve İkaz Donanımı

Can güvenliğinin sağlanması için kademeli olarak ikaz ışıkları, "soft-switch"ler, "limit- switch"ler, "emergency stop" (acil durdurma) butonları ve mekanik güvenlik tamponları devreye girebilmektedir.

 

DEPREM SİMÜLASYON MERKEZİMİZDEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
YILLAR ANA
OKULU
İLK ve ORTA
ÖĞRETİM
LİSE ÖZEL
KURUM
DIŞ
HEYET
KAMU
KURUMU
AFET BİLİNCİ
EĞİTİMİ
SIĞINAK
GEZİSİ
TOPLAM
2003 - 11028 - - - - - - 11028
2004 238 2655 879 13 837 13 - - 4635
2005 184 8402 3244 276 395 37 - - 12538
2006 345 4839 1137 203 223 27 - - 6774
2007 337 8032 2181 251 1028 24 - - 11853
2008 932 7593 1123 283 805 61 - - 10797
2009 902 7547 1246 126 518 15 - - 10354
2010 441 7969 1076 - - 350 - - 9836
2011 142 3480 1332 - 7 1011 - - 5972
2012 486 9216 4023 - 9 1678 - - 15412
2013 358 7749 1504 - - 1013 3779 462 14615
TOPLAM 4365 78510 17745 1152 3822 4229 3779 462 113814

NOT: Deprem Simülasyon merkezi 2014 yılı itibari ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezi(AFADEM) tarafından yürütülmektedir, bundan dolayı 2013 yılından itibaren eğitim kayıtları İl Müdürlüğümüzde bulunmamaktadır.