İçeriğe Atla Menüye Atla

Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli İşçi Kadrolarınna Geçiş Sınavı 07 Mart 2018

         24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan Ön İnceleme ve Esas İnceleme sonucunda, başvuruları kabul ve red olanların listesi İl Müdürlüğümüz web sitesinde ve ilan panomuzda ilan edilmiş olup, itiraz edilmemiştir. Başvuruları kabul edilen adaylar için 13 Mart 2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır. Sınava girecek personele ait kesin liste aşağıda gösterilmiştir. Tıklayınız.