İçeriğe Atla Menüye Atla

KBRN Eğitimi

           Kamu Kurum-Kuruluşları ,Belediyeler ve STK’ ların KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehlikeler karşısında farkındalıklarının artırılması, basit kişisel korunma bilgi ve  becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.